Certificaat/Certificate

(For English, see below in italics)

Het is mogelijk voor cursisten een certificaat aan te vragen na het volgen van een cursus.
Let op: dit is geen officieel certificaat.
U moet om het certificaat te kunnen krijgen minimaal 80% van de lessen actief aanwezig zijn geweest, dit ter beoordeling van de docent(e). Stem dit dus altijd even af met de docent. Zij/hij geeft aan ons door wie een certificaat wenst te ontvangen.

Om het certificaat aan te kunnen maken hebben we uw juiste voorletters en achternaam nodig, controleer a.u.b. bij de docent of dit juist op de deelnemerslijst staat. U kunt dit ook bij de administratie navragen (040-7820810 van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur of via mail [email protected]).

Het aanmaken van een certificaat kost € 5,- p.p. Gelieve dit bedrag aan ons over te maken (IBAN: NL45 RABO 0135 0640 82) onder vermelding van uw achternaam en de cursuscode.

Als het lukt om het certificaat in de les uit te reiken, dan zal de docent(e) dit verzorgen. Het is ook mogelijk om het certificaat aan u op te sturen bijv. als de lessen al zijn afgelopen. Let op: zorg ervoor dat wij uw juiste adres hebben.
 

After completing a course, students can request a certificate.
Please note: this is no official certificate. It is not valid for DUO, e.g.
In order to receive the certificate, you must have been actively present during at least 80% of the classes, at the discretion of the teacher. So please always coordinate with your teacher. She/he will inform us of the students who wish to receive a certificate.

To be able to create the certificate, we need your correct initials and surname. Please check with the teacher if the details stated on the list of participants are correct. Of course, you can also check this with the administration desk (040-7820810 from Mon - Thu 10:00 a.m. - 12:30 p.m. or via e-mail [email protected]).

A certificate costs € 5 p.p. Please transfer this amount to Volksuniversiteit Eindhoven (IBAN: NL45 RABO 0135 0640 82), stating your surname and course code.

If possible, the teacher will handout the certificate during class. We can also send the certificate to you by mail, for example if the lessons have already ended. Important: please send us your correct address if you have moved during the course or if you are planning on moving.