Bestellijst

Geen bestellingen

Boeken en lesmateriaal / Books and other materials

(For English, see below Dutch text)

Boeken
Bij een aantal cursussen, zoals bij de talencursussen, heb je boeken nodig. Ook zijn er andere cursussen waarvoor je boeken en/of lesmateriaal nodig heeft. De prijs hiervan is niet in de cursusprijs opgenomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het materiaal. Als je twijfelt, neem contact op met de docent of de administratie.

Welke boeken je nodig hebt staat bij de betreffende cursus aangegeven. De cursist dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij de juiste boeken op tijd in bezit heeft (tenzij anders vermeld).

Je kunt de boeken op de volgende manieren aanschaffen:
1. Bestellen via de Intertaal cursistenservice www.intertaal.nl (niet voro alle boeken)
2. Bestellen online bij een leverancier naar keuze: let op de ISBN-nummers bij het bestellen!
3. Bestellen via een boekhandel naar keuze

Andere lesmaterialen
Bij de cursus staat vermeld welke extra kosten er zijn aan ander lesmateriaal zoals extra kopiën, readers, etc. Deze kosten die naast de cursusprijs staan dient u bij de 1e les contant en gepast te betalen aan de docent.

---------------------

Books
For a number of courses, such as the language courses, you need books. There are also other courses for which you need books and / or teaching materials.
The price of these materials are not included in the course price. You are responsible for the purchase of the materials needed at the course.

Which books you need is indicated at the relevant course. The student himself / herself must ensure that he / she has the correct books on time (unless stated otherwise).
If you doubt, please contact us of the teacher.

You can purchase the books in the following ways:
1. Order via the Intertaal student service www.intertaal.nl (not for all books)
2. Ordering online from a supplier of your choice: please pay attention to the ISBN numbers when ordering
3. Order through a bookstore of your choice

Other teaching materials
The course states which additional costs there are for other teaching materials such as copies, readers, etc. These costs, which are in addition to the course price, must be paid in cash and appropriately to the teacher at the 1st lesson. We can not include this in the course price.