Bestellijst

Geen bestellingen

Covid-19 virus maatregelen

Maatregelen omtrent Covid-19 virus (bijgewerkt 14 oktober)
Measures concerning Covid-19 virus (updated October 14th)

 

De volgende locaties zijn open en de lessen gaan vooralsnog door: lokaal Kanaaldijk-Zuid 11 en 19a, van Maerlantlyceum Eindhoven, Augustinianum Eindhoven, wijkgebouw De Dommel Eindhoven, De Belleman Valkenswaard (excl. de fitgymlessen), gymzaal de Messenmaker Veldhoven.

De volgende locaties zijn de komende 4 weken gesloten vanaf donderdag 15 oktober: D'n Bond Veldhoven, d'Ouw School Veldhoven, Het Tweespan Veldhoven, De Belleman Valkenswaard (let op! Alleen de fitgymlessen stoppen tijdelijk).
Docenten en cursisten worden hierover zo snel mogelijk geinformeerd. De lessen worden of uitgesteld of online voortgezet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al onze locaties zijn ingericht op de anderhalve meter-regels.
All our locations are adapted to the 1,5 meter rules.

Het is veilig om bij ons een cursus te volgen, rekening houdend met onderstaande regels:
It is safe to follow a course, but please be responsible and take into account the following rules:

 • U wordt verzocht niet naar de les te komen als u ziekteverschijnselen heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Dit geldt ook als uw huisgenoten ziek zijn. Laat u testen: bel met 0800-1202 en houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. U vindt dit nummer op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Als u positief test, moet u in thuisisolatie en kunt u hier lezen wanneer u weer naar de les mag komen: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
 • You are requested not to come to class if you have symptoms such as a nasal cold, a runny nose, sneezing, sore throat, cough, elevated temperature or fever, sudden loss of smell and / or taste (without nasal congestion). This also applies if your housemates are ill. Get tested: call 0800-1202 and keep your citizen service number (BSN) at hand. If you test positive, you go into home isolation. You may be out of isolation again if you no longer have any complaints for 24 hours that are appropriate for Covid-19 and it has been at least 7 days since you fell ill. Do you have a reduced resistance? Then you may only be out of isolation if you no longer have any complaints for 24 hours that are appropriate for Covid-19 and it has been at least 14 days since you fell ill.
   
 • Verder verzoeken wij u rekening te houden met elkaar, voldoende afstand te houden tot anderen en uw handen (vaker) te wassen of te desinfecteren.
 • We also request that you take each other into account, keep sufficient distance to others and wash or disinfect your hands (more often).
   
 • Kijk voor u vertrekt naar de les naar uw mail (of op whatsapp o.i.d.) of de docent zich ziek heeft gemeld. Een afgezegde les wordt aan het einde van de cursus ingehaald.
 • Before you leave for the class, please check your email (or whatsapp or similar) to see if the teacher has reported sick. A canceled lesson is made up at the end of the course.
   
 • Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM en regels vanuit de Rijksoverheid en vragen onze docenten en cursisten dit ook te doen. Om zeker te weten dat je op de hoogte bent van de meest actuele richtlijnen, kun je het beste kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 • We adhere to the advice of the RIVM and the rules from the national government and ask our teachers and students to do the same. To make sure that you are aware of the most current guidelines, please visit ​https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19