Bestellijst

Geen bestellingen

Covid-19 virus maatregelen/ measurements

Informatie over deelname aan lessen Volksuniversiteit regio Eindhoven
Information regarding attending classes at Volksuniversiteit regio Eindhoven
Wij houden de nieuwsberichten over Covid-19 in de gaten en volgen de maatregelen die nodig zijn om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Hiervoor hebben we uw medewerking ook nodig.

Al onze locaties and classrooms zijn ingericht op de anderhalve meter-regels.
All our locations and classrooms are adapted to the 1,5 meter rules.

Het is veilig om bij ons een cursus te volgen, als u rekening houdt met onderstaande regels:
It is safe to follow a course, but please be responsible and take into account the following rules:

 • U wordt verzocht niet naar de locatie/les te komen als u ziekteverschijnselen heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Dit geldt ook als uw huisgenoten ziek zijn. Laat u testen: bel met 0800-1202 en houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. U vindt dit nummer op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Als u positief test, moet u in thuisisolatie en kunt u hier lezen wanneer u weer naar de les mag komen: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
 • You are requested not to come to class if you have symptoms such as a nasal cold, a runny nose, sneezing, sore throat, cough, elevated temperature or fever, sudden loss of smell and / or taste (without nasal congestion). This also applies if your housemates are ill. Get tested: call 0800-1202 and keep your citizen service number (BSN) at hand. If you test positive, you go into home isolation. You may be out of isolation again if you no longer have any complaints for 24 hours that are appropriate for Covid-19 and it has been at least 7 days since you fell ill. Do you have a reduced resistance? Then you may only be out of isolation if you no longer have any complaints for 24 hours that are appropriate for Covid-19 and it has been at least 14 days since you fell ill.
   
 • Verder verzoeken wij u rekening te houden met elkaar, voldoende afstand te houden tot anderen en uw handen (vaker) te wassen of te desinfecteren.
 • We also request that you take each other into account, keep sufficient distance to others and wash or disinfect your hands (more often).
   
 • Kijk voor u vertrekt naar de les naar uw mail (of op whatsapp o.i.d.) of de docent zich ziek heeft gemeld. Een afgezegde les wordt aan het einde van de cursus ingehaald. Het kunnen bijwonen van de les via Zoom op de laptop in de klas is een extra service van de docent, dit is geen recht. 
 • Before you leave for the lesson, please check your email (or whatsapp or similar) to see if the teacher has reported sick. A canceled lesson is made up at the end of the course. Being able to attend the lesson via Zoom on the laptop in the classroom is an extra service from the teacher, this is not a right.
   
 • Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM en regels vanuit de Rijksoverheid en vragen onze docenten en cursisten dit ook te doen. Om zeker te weten dat je op de hoogte bent van de meest actuele richtlijnen, kun je het beste kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 • We adhere to the advice of the RIVM and the rules from the national government and ask our teachers and students to do the same. To make sure that you are aware of the most current guidelines, please visit ​https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19