Bestellijst

Geen bestellingen

Covid-19 virus maatregelen/ measurements

Informatie over deelname aan klassikale lessen bij Volksuniversiteit regio Eindhoven
(English, see below in italic)

De basisregels blijven gelden bij de locaties waar onze lessen plaatsvinden: blijf thuis bij klachten en doe een zelftest, was regelmatig(er) uw handen, hoest en nies in de elleboog en geef elkaar de ruimte.
Blijf gezond!

The basic rules still apply: stay at home when you have flu-like symptoms and do a self-test. Wash your hands more regularly, cough and sneeze in your elbow and please give each other enough space.
Stay safe!

____________________________________________________________________________________________________

(For English, see below in italics)

Wij houden de nieuwsberichten over Covid-19 in de gaten en volgen de maatregelen die nodig zijn om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Hiervoor hebben we uw medewerking nodig. Al onze locaties and classrooms zijn ingericht op de anderhalve meter-regels.
Het is veilig om bij ons een cursus te volgen, als u rekening houdt met onderstaande regels:

  • U wordt verzocht niet naar de locatie/les te komen als u ziekteverschijnselen heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Dit geldt ook als uw huisgenoten ziek zijn. Laat u testen: bel met 0800-1202 en houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. U vindt dit nummer op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Als u positief test, moet u in thuisisolatie en kunt u hier lezen wanneer u weer naar de les mag komen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
  • Verder verzoeken wij u rekening te houden met elkaar, voldoende afstand te houden tot anderen en uw handen (vaker) te wassen of te desinfecteren.
  • Kijk voor u vertrekt naar de les naar uw mail (of op whatsapp o.i.d.) of de docent zich ziek heeft gemeld. Een afgezegde les wordt aan het einde van de cursus ingehaald. Het kunnen bijwonen van de les via Zoom op de laptop in de klas is een extra service van de docent, dit is geen verworven recht. 

Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM en regels vanuit de Rijksoverheid en vragen onze docenten en cursisten dit ook te doen. Om zeker te weten dat u op de hoogte bent van de meest actuele richtlijnen, kunt u het beste kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

English translation of above text:
We will closely monitor the news regarding Covid-19 and follow the measures necessary to contain the virus as much as possible. We also need your cooperation to do this. We have adapted all our locations and classrooms to meet the 1.5 meter rule.
You can safely attend a course on site, but please act responsibly and observe the following rules:

  • Please do not come to class if you or any members of your household have any of the following symptoms: nasal cold, runny nose, sneezing, sore throat, cough, elevated temperature or fever, sudden loss of smell and / or taste (without nasal congestion). Get a Covid-19 test: call 0800-1202 and keep your social security number (in Dutch BSN) at hand. Go into isolation if you test positive. You may leave isolation, once it has been at least 7 days since you fell ill and you haven’t suffered any Covid-19 symptoms for 24 hours. If you have a lowered resistance, you may only leave isolation if it has been at least 14 days since you fell ill and you haven’t suffered any Covid-19 symptoms for 24 hours.
  • Please be considerate of others, respect the 1.5-meter rule and wash or disinfect your hands (more often).
  • Before you leave for class, please check your email (or WhatsApp or the like) to see if the teacher has reported sick. If a class has been canceled, it will be made up at the end of the course. The ability to attend class via Zoom on a laptop in the classroom is an extra service provided by the teacher, not an entitlement.

We adhere to the advice given by the RIVM and the rules established by the Dutch government and ask our teachers and students to do the same. Please visit https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 to make sure that you are informed of the latest guidelines.