Bestellijst

Geen bestellingen

Evaluatie

Evaluatie
Na afloop van de cursus kan de cursist deelnemen aan een evaluatie. Een uitnodiging om een online formulier in te vullen wordt (steekproefsgewijs) door de administratie verstuurd. Er worden vragen gesteld over de administratie, het verloop van de cursus, de docent, de locatie en de gebruikte materialen.
Wij hopen dat cursisten van deze mogelijkheid gebruik maken, zodat de Volksuniversiteit haar dienstverlening zo goed mogelijk kan optimaliseren. 

Evaluation
After the course, the student can participate in an evaluation. An invitation to fill in an online form is (randomly) sent by the administration. Questions are asked about the administration, the process of the course, the teacher, the location and the materials used.
We hope that students will use this opportunity, so that the Volksuniversiteit can optimize its services as much as possible.