Bestellijst

Geen bestellingen

Wijziging annuleringsvoorwaarden / Change in cancellation regulations

dinsdag, 26 november, 2019
info

* The translated text in English is below the Dutch text

Wijziging annuleringsvoorwaarden per 1 januari 2020

We brengen vanaf 1 januari een wijziging aan in de annuleringsvoorwaarden. De reden hiervan is dat we graag op tijd laten weten aan docenten en cursisten of een cursus van start kan gaan. De periode die daarvoor stond was te kort, namelijk één week voor de start. Dat passen we aan naar twee weken voor de start. Hieronder vindt u de aangepaste tekst die geldt vanaf 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Annulering en restitutie
De wettelijke bedenktijd is 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na de inschrijving begint, stemt u er mee in dat u afziet van de bedenktijd. 

Annulering moet schriftelijk of via e-mail gebeuren en kan kosteloos tot vier weken vóór aanvang van de cursus.
Bij annulering binnen vier weken tot twee weken voor aanvang van de cursus worden annuleringskosten van € 20,- in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus of nadat de cursus is begonnen, is het volledige cursusgeld verschuldigd.


Change of cancellation conditions as of January 1, 2020

We will make a change to the cancellation policy from 1 January 2020. 
The reason for this is that we would like to let students know in time if a course can start. 
The period stated before (1 week) was too short. We are going to adjust that time to 2 weeks before the start. Below you will find the amended text that applies from 1 January 2020.
The following cancellation conditions apply from 1 January 2020:

Cancellation and refund
The legal cooling-off period is 14 days from the registration date. If the course starts within 14 days after registration, you agree that you do not want to use the legal cooling-off period.
Cancellation of a course must be in writing or via e-mail and is free of charge up to four weeks before the start of the course.
If you cancel within four weeks to two weeks before the start of the course, a cancellation fee of € 20,- will be charged.
If you cancel within 2 weeks before the start of the course or after the course has started, the full course fee is due.