Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: CREKAL1

Kalligrafie beginners

Kalligrafie beginners
Cursuscode: CREKAL1

Het woord kalligrafie is afkomstig van de Griekse woorden kallos (schoon) en grafos (schrijven). In de loop van de lessen leert men twee lettertypes schrijven - kleine en hoofdletters. 

Allerlei bijzonderheden die met het vak te maken hebben, zoals geschiedenis van het schrift, materialenkennis en lay-out komen aan de orde. Tevens informatie over boeken en tijdschriften op dit terrein. Er wordt vooral praktisch gewerkt, zodat de cursist op het eind van de cursus al in staat is teksten voor bijvoorbeeld wenskaarten e.a. te schrijven. Vanzelfsprekend moet er ook thuis geoefend worden!
Let goed op de cursusdata!

Docent: Mevr. S. Knoops
Inlichtingen: sjan.knoops@hetnet.nl, htttp://knoopskalligrafie.wordpress.com 

Maandag 7 oktober 2019
10 lessen van 2 uur , elke 2 weken aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 188,00 plus € 15,00 materiaalkosten te betalen tijdens de eerste les.
Mw. A.H.L. (Sjan) Knoops

€ 15,- te voldoen in de eerste les aan de docent.
Kopieën voor iedere les, losse pennen, penhouders, inkt en papier.
NB Het kan ook zijn dat cursisten al in het bezit zijn van een van de genoemde materialen (behalve de kopieën). Dit wordt altijd tijdens de eerste les besproken. Aanschaf van materialen kan ook via de docent.

19:30 - 21:30
Locatie: Gemeenschapshuis de Ronde (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving nog open >
A.H.L. (Sjan) Knoops
A.H.L. (Sjan) Knoops
Opleiding: diploma Kalligrafie en de Akte MO-schrijven. Daarnaast volgde zij jaarlijks diverse stages bij Scriptores en op Knuston Hall in Engeland - en volgt deze nog steeds. Werkt ook op freelance basis voor diverse gemeenten, instanties en particulieren. De opdrachten betreffen vaak oorkondes, diploma's en teksten (ook in boeken) die bij diverse gelegenheden worden aangeboden. Vanaf 1997 geeft zij kalligrafieles, voor beginners en gevorderden bij RICK (voorheen Kunstcollege) in Weert. Exposities van eigen werk: Stadhuis Weert - Bibliocenter - en met een groep cursisten bij RICK. Over haar fascinatie: iets kan je raken, het raakt je of het raakt je niet! En dit raakt mij, van kinds af aan ben ik eigenlijk al bezig met schrijven, altijd bezig met pen en papier, letters op de lege randen van kranten en in schriftjes schrijven. Onze ouders kregen bij hun huwelijk in 1953 een gekalligrafeerde tekst van een tante aangeboden. Mijn moeder heeft dit stukje altijd goed bewaard en als kind heb ik het ontelbare malen in mijn handen gehad en dacht kon ik het ook maar zo! Het is heerlijk om mooie dingen te maken, met daarbij als leidraad: volg je hart, het is de beste garantie voor fraai werk.