Per categorie:


  Per soort:

FAQ

Contact

VUE nu ook op Facebook

Vacatures

In het seizoen 2017-18 organiseert de Volksuniversiteit opnieuw lezingen in het Academisch Genootschap. Gratis voor vriend(inn)en van de VUE.


Klik hier(boven) voor het programmaboekje als pdf [0.75 MB]Nederlands niveau 3


NIVEAU PRE-INTERMEDIATE - A2 -> B1 - NORMALE CURSUS

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG!
U ziet eerst een uitleg over de inhoud van de cursus en onze manier van werken. Na het lezen van de cursusbeschrijving kunt u naar het einde van deze webpagina scrollen voor informatie over de cursusdata en tijden en - tijden. Daar vindt u ook het inschrijfformulier.


CURSUSINHOUD

In de cursussen Nederlands niveau 1 en 2 leren de cursisten over dagelijkse en praktische zaken in het Nederlands te communiceren en korte teksten te lezen. In de cursus Nederlands niveau 3 komen de vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod. De grammatica van niveau 1/2 wordt herhaald en uitgebreid. Daarnaast breidt de cursist zijn woordenschat flink uit. De Nederlandse thema's zijn moeilijker. Het studietempo en de studiebelasting in de cursus Nederlands niveau 3 zijn veel hoger dan in de cursus Nederlands niveau 2. De cursist dient zelfstandiger te werken en heeft meer tijd nodig voor het huiswerk.

Volgens het Europees Referentiekader voor Talen (Common European Framework of Reference for Languages) start de student op niveau A2 en eindigt hij/zij op niveau B1. Google “Common European Framework of Reference for Languages” voor meer informatie op het internet.


CURSUSKENMERKEN - NORMALE CURSUS - NEDERLANDS NIVEAU 3

- Lessen van 1,25 of 1,5 uur in een klaslokaal eens per week
- Huiswerk: MINSTENS 3 uur per week
- Aanwezigheid in de klas: Het is noodzakelijk dat de student minimaal 80% aanwezig is en voor iedere les het opgegeven huiswerk maakt.
- Studenten volgen 1 cursus per studiejaar en leren in een normaal tempo Nederlands.

- Voor studenten, met minder tijd voor huiswerk wegens persoonlijke omstandigheden en/of werk en voor personen, die moeilijk/in een normaal leertempo een taal leren.
- In het algemeen is het de meest geschikte cursus Nederlands niveau 3 voor studenten zonder een Nederlands sociaal netwerk thuis en/of op het werk.
- De student dient EEN AANTAL KEREN PER WEEK met de Nederlandse taal in contact te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door tv te kijken, korte gesprekken in het Nederlands te voeren of een Nederlands krantenartikel te lezen.


DOELGROEP - TOELATINGSEISEN

- hoger opgeleide cursisten met minstens het middelbare school diploma (10 jaar onderwijs) in hun herkomstland en bij voorkeur hierna nog een vervolgopleiding
- goede kennis van het Nederlands op A2 niveau (=niveau Inburgeringsexamen)
Het inburgeringsexamen is niet het basisexamen inburgering in het buitenland.


LESMATERIAAL

Het lesboek voor niveau 3 is:
De Sprong, van Maud Beersmans en Wim Tersteeg, ISBN 978 946105287 2, circa € 34,00

Bestel het lesboek pas als u zeker weet dat u aan de cursus kunt deelnemen. U ontvangt dan een officiële deelnamebevestiging per mail. (Dit is niet hetzelfde als de bevestiging van inschrijving).

Andere materialen:
- Aan sommige leraren betaalt u een kleine bijdrage voor kopieerkosten van eigen lesmateriaal.
- Tijdens de eerste les adviseert de docent u welk woordenboek u dient/kunt aan te schaffen.
- Het overige materiaal kan men zelf van het internet downloaden.
- De student dient over een computer en een internetverbinding te beschikken.


INFORMATIE

Voor onderstaande onderwerpen neemt u contact op met:

- inschrijving en beschikbaarheid van cursussen: administratie, info@vu-eindhoven.nl
- cursusinhoud en voor het bepalen van uw kennisniveau van uw Nederlands:
de docent van de cursus, die u wilt volgen.

U kunt de docent spreken op de informatieavond op woensdag 30 augustus 2017, inloop tussen 19.00-21.00.

Locatie: Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11, 5615 JS Eindhoven

Wij raden u zeker aan naar de informatieavond te komen als u voor het eerst een cursus Nederlands aan de Volksuniversiteit Eindhoven gaat volgen en/of twijfelt tussen de cursus Nederlands niveau 2 en niveau 3.

Mocht u de informatieavond niet kunnen bezoeken, dan kunt u de docent uw vragen mailen. Verstrek de docent s.v.p. enkele gegevens over uw achtergrond. Bijvoorbeeld over uw nationaliteit, hoofdopleiding, gevolgde cursussen Nederlands, dagelijks contact met het Nederlands, telefoonnummer.


INSCHRIJVING EN WERKWIJZE

Inschrijving voor een cursus gebeurt via het inschrijfformulier onder de cursusgegevens op onze website en NIET door een docent via internet te contacteren.

CHECK de sectie Veelgestelde Vragen voor meer informatie over onze werkwijze, zoals:
Inschrijven voor een cursus, annuleringsregels, financiën, deelnamebewijs, wachtlijst en meer.
(zie de rode icoon op de homepage of de blauwe tab FAQ & Help op deze webpagina)

Zodra u zeker weet dat u deze cursus wilt en kunt volgen, verzoeken wij u vriendelijk zich in te schrijven. Op deze manier bent u verzekerd van een plaats in de cursus, die u wilt volgen. Hierna kunt u het kennisniveau van uw Nederlands door de docent laten bepalen, bij voorkeur tijdens de informatieavond.


CURSUSDETAILS

Lesmateriaal (niet inbegrepen in het cursusgeld): circa € 44,00 plus aanschaf woordenboek

Voor vragen over de cursusinhoud en kennisbepaling van uw Nederlands, contacteer s.v.p. de docent:

Dhr. G. de Bont, gdebont@hetnet.nl
Mevr. B. Theuns, b.theuns@hotmail.nl
Mevr. I. van den Hurk, ilse.emcp@gmail.com

Neem ALLEEN contact op met de docent van de cursus, die u wilt volgen!


NEDERLANDS NIVEAU 3 - NORMALE CURSUS

tijd: maandag 18:30-20:00 uur
periode:18 september t/m 16 april 2018 - 25 lessen
plaats:Van Maerlantlyceum Jacob van Maerlantlaan 11 EINDHOVEN
docent: B. Theuns
extra info: Our way of working – see homepage "frequent questions'' or Help & FAQ

attentie: This course is fully booked. Kindly register for another regular evening or Saturday course Dutch level 3 or an intensive course Dutch level 3 during the day.
It is still possible to register for the waiting list of DUT305.
maximaal: 14 deelnemers
minimaal: 8 deelnemers
prijs: € 267,00
code: DUT305
tijd: dinsdag 20:15-21:30 uur
periode:19 september t/m 24 april 2018 - 27 lessen
plaats:Buurtcentrum De Rondweg Camphuysenstraat 1 EINDHOVEN
docent: E.M.C.P. van den Hurk
extra info: Our way of working – see homepage "frequent questions'' or Help & FAQ

maximaal: 14 deelnemers
minimaal: 8 deelnemers
prijs: € 240,00
code: DUT310

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

Bestel eventueel (nadat u bericht hebt ontvangen dat de cursus voor u doorgaat) bij Bruna /
Perhaps order (after you have received confiormation) at Bruna:

DE Sprong
ISBN 9789461052872
De Sprong