Per categorie:  Per soort:

FAQ

Contact

VUE nu ook op Facebook

Vacatures

In het seizoen 2017-18 organiseert de Volksuniversiteit opnieuw lezingen in het Academisch Genootschap. Gratis voor vriend(inn)en van de VUE.


Klik hier(boven) voor het programmaboekje als pdf [0.75 MB]speciaal: Nederlands conversatie - NA niveau 3 (B1 plus)


NIVEAU PRE-INTERMEDIATE - CONVERSATIECURSUS - B1

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG!
U ziet eerst een uitleg over de inhoud van de cursus en onze manier van werken. Na het lezen van de cursusbeschrijving kunt u naar het einde van deze webpagina scrollen voor informatie over de cursusdata en - tijden. Daar vindt u ook het inschrijfformulier.


CURSUSINHOUD

Het doel van deze conversatiecursus is betere spreekvaardigheid, betere uitspraak en uitbreiding van de woordenschat op niveau B1.

Volgens het Europees Referentiekader voor Talen (Common European Framework of Reference for Languages) START DE STUDENT OP NIVEAU B1 IN DEZE CURSUS.

De docent gaat werken met presentaties, gesprekken in tweetallen of en groepjes en geeft luister- en spreekopdrachten. Huiswerkopdrachten horen ook bij deze cursus.

Het is niet noodzakelijk om een boek te kopen. Als u al eerder niveau 3 bij de Volksuniversiteit Eindhoven heeft gevolgd, kan het zijn dat er luister- en spreekoefeningen uit die cursus worden behandeld.


CURSUSKENMERKEN - CONVERSATIECURSUS - NEDERLANDS NIVEAU 3

- Les van 1,5 uur in een klaslokaal eens per week
- Huiswerk: 1 tot 2 uur per week
- Aanwezigheid in de klas: Om de cursus met succes te volgen is het noodzakelijk dat u geen of weinig lessen mist en voor iedere les het opgegeven huiswerk maakt.

- Voor studenten, die graag meer en beter willen luisteren en spreken en die al een B1 niveau hebben gehaald (bij de Volksuniversiteit Eindhoven of elders).
- Deze cursus is voor buitenlanders, die niet of weinig met de Nederlandse taal kunnen oefenen, omdat ze geen Nederlands sociaal netwerk thuis en/of op het werk hebben.

DISCLAIMER:
Bij de cursus conversatie na B1 is het de bedoeling dat de cursist in bepaalde situaties (dagelijks leven, werk) beter leert luisteren en spreken. Als het nodig is wordt er aandacht aan uitspraak besteed. Er worden ook presentaties gehouden. Bij het huiswerk worden ook de media betrokken, zoals tv en internet. Grammatica en schrijven worden in deze cursus niet aangeboden.


DOELGROEP - TOELATINGSEISEN

- Toestemming van de docent:
Eerst dient u de docent gesproken te hebben en toestemming te hebben om aan deze cursus mee te doen (voor meer informatie zie hieronder: speciale inschrijfvoorwaarden)
- hoger opgeleide cursisten met minstens het middelbare school diploma (10 jaar onderwijs) in hun herkomstland en bij voorkeur hierna nog een vervolgopleiding
- Het startniveau van het Nederlands is voor deze nieuwe cursus B1.
Dus na afronding van de Nederlandse cursus niveau 3 van de Volksuniversiteit Eindhoven kunt u deze cursus volgen. De cursus is ook geschikt voor geïnteresseerden, die ergens anders taalles hebben gevolgd, maar zij dienen ook niveau B1 te beheersen.


LESMATERIAAL

Het lesmateriaal wordt door de docente verzorgd en kost € 10,00.
De docente verzamelt het materiaal voor de les uit allerlei bronnen.

Andere materialen:
- Tijdens de eerste les adviseert de docent u welk woordenboek u dient/kunt aan te schaffen
- De student dient over een computer en een internetverbinding te beschikken.


INFORMATIE

Voor onderstaande onderwerpen neemt u contact op met:

- inschrijving en beschikbaarheid van cursussen: administratie, info@vu-eindhoven.nl
- cursusinhoud en voor het bepalen van uw kennisniveau van uw Nederlands:
de docent van de cursus, die u wilt volgen.


INSCHRIJVING EN WERKWIJZE

Zodra u zeker weet dat u deze cursus wilt en kunt volgen, verzoeken wij u vriendelijk zich in te schrijven. Op deze manier bent u verzekerd van een plaats in de cursus, die u wilt volgen.

LET OP: SPECIALE INSCHRIJFVOORWAARDEN VOOR DEZE CURSUS

U SCHRIJFT ZICH EERST IN DOOR HET INSCHRIJFFORMULIER OP INTERNET IN TE VULLEN EN SPREEKT DAARNA DE DOCENT, MEVR. THEUNS OF MEVR. HOEBENS, OP DE INFORMATIEAVOND WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017, 19.00 - 21.00.
Locatie: Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11, 5615 JS Eindhoven

MOCHT HET NIET MOGELIJK ZIJN NAAR DE INFORMATIEAVOND TE KOMEN, DAN DIENT U EEN MAIL NAAR DE DOCENT TE STUREN. ZIJ INFORMEERT U DAN PER MAIL WANNEER U HAAR KUNT BELLEN VOOR EEN INTAKEGESPREK.

PAS NA DE BEOORDELING EN EEN POSITIEF ADVIES VAN DE DOCENT OF UW NIVEAU VOLDOENDE IS OM AAN DE CURSUS TE KUNNEN DEELNEMEN, WORDT UW INSCHRIJVING DEFINITIEF!

De docent stuurt u na het gesprek een mail met haar akkoord of niet akkoord voor uw deelname aan de conversatiecursus. Bij akkoord mailt de administratie u een deelnamebevestiging met alle cursusgegevens.

Als u één week voor aanvang van de cursus geen bericht van de Volksuniversiteit Eindhoven ontvangt, wilt u dan s.v.p. ons contacteren.

Inschrijving voor een cursus gebeurt via het inschrijfformulier onder de cursusgegevens op onze website en NIET door een docent via internet te contacteren.

CHECK de sectie Veelgestelde Vragen voor meer informatie over onze werkwijze, zoals:
Inschrijven voor een cursus, annuleringsregels, financiën, deelnamebewijs, wachtlijst en meer.
(zie de rode icoon op de homepage of de blauwe tab FAQ & Help op deze webpagina)


CURSUSDETAILS

Lesmateriaal (niet inbegrepen in het cursusgeld):
circa € 10,00 voor kopieën, contant te betalen aan de docent tijdens de eerste les plus aanschaf woordenboek

Voor vragen over de cursusinhoud en kennisbepaling van uw Nederlands, contacteer s.v.p. de docent:

Mevr. B. Theuns, b.theuns@hotmail.nl


NEDERLANDS NIVEAU 3 - CONVERSATIECURSUS

tijd: maandag 20:00-21:30 uur
periode:15 januari t/m 16 april 2018 - 12 lessen
plaats:Van Maerlantlyceum Jacob van Maerlantlaan 11 EINDHOVEN
docent: B. Theuns
extra info: Our way of working – see homepage "frequent questions'' or Help & FAQ

maximaal: 12 deelnemers
minimaal: 8 deelnemers
prijs: € 128,00
code: DUT733

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

Bestel eventueel (nadat u bericht hebt ontvangen dat de cursus voor u doorgaat) bij Bruna /
Perhaps order (after you have received confiormation) at Bruna:

DE Sprong
ISBN 9789461052872
De Sprong