Per categorie:


  Per soort:

FAQ

Contact

VUE nu ook op Facebook

Vacatures

In het seizoen 2017-18 organiseert de Volksuniversiteit opnieuw lezingen in het Academisch Genootschap. Gratis voor vriend(inn)en van de VUE.


Klik hier(boven) voor het programmaboekje als pdf [0.75 MB]Vrienden van de VU 2017-2018


Deze lezingen worden gehouden in de Meerle-Zaal van het Academisch Genootschap, Parklaan 93 in Eindhoven.

'Vrienden' van de Volksuniversiteit en leden van het AG hebben met hun jaarkaart gratis toegang tot deze lezingen.

Belangstellenden kunnen een lezing van de Volksuniversiteit die gehouden wordt in het Academisch Genootschap (AG) zonder opgave vooraf bijwonen. Zij betalen bij de entree Ä 7,- .

Aanmelding als 'Vriend van de VUE' (code VUE010) kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in het boekje. Deze formulieren machtigen het Bestuur de contributie jaarlijks te innen. U blijft 'Vriend van de VUE' tot wederopzegging. Afmelding dient schriftelijk of via een mail te geschieden vůůr 1 juli bij de administratie (info@vu-eindhoven.nl).

De kosten voor een jaarkaart voor Vrienden (meerdere jaren) zijn Ä 20,-. (code lezingen: VUE010)
De kosten voor een jaarkaart voor Vrienden uitsluitend voor het seizoen 2017-2018 zijn Ä 23,-. (code lezingen: VUE015)

Voor informatie over onze lezingen verwijzen we u graag naar de website onder het kopje "Lezingen, Lezingen AG (details)" op de horizontale blauwe balk.

Via de rode link onderaan "Voeg toe aan mijn inschrijfformulier" kunt u zich opgeven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEZINGENAANBOD 2017 - 2018:
Dinsdag 26 september
'BESTAAT DE TIJD EIGENLIJK WEL? DE BELEVING VAN DE TIJD IN DE LITERATUUR'
LEZING gegeven door BRAM NOOT
Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven
20.00 uur / Ä7,-- (vrienden VUE en leden AG gratis)

De tijd die onherroepelijk verstrijkt is voor veel schrijvers en dichters een rijke inspiratiebron voor de mooiste gedichten en de meest aangrijpende romans.
Het gaat dan vooral over de wijze waarop schrijvers de tijd beleven, anders gezegd, de innerlijke tijd. Die innerlijke tijd is vaak het onderwerp geweest van kunstenaars die in verschillende tijdperken steeds weer op een andere manier omgingen met het verklanken of verbeelden van de voortschrijdende tijd. Zo is bijvoorbeeld de tijdsbeleving van de oude Grieken weer anders dan die van Chinezen en van de IndiŽrs. En waarom verstrijkt de tijd voor de een zo tergend langzaam en voor de ander duizelingwekkend snel?.
We beleven in deze lezing de tijd in de literatuur van Augustinus tot Mulisch, vanaf de antieke cultuur, de middeleeuwen tot in onze eigen tijd.
Bram Noot is Neerlandicus. Hij promoveerde in 2010 op een proefschrift over de literatuurmethoden van de Fraters van Tilburg in de 19de en 20ste eeuw, Lezen met een roomse bril. Hij geeft diverse lezingen over literatuur en begeleidt ook een leeskring moderne literatuur.

LEZINGENAANBOD 2017 - 2018:
Dinsdag 24 oktober
'100 JAAR PSYCHIATRIE IN EINDHOVEN'
DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN EEN RIJKSINSTELLING TOT GGZE
LEZING gegeven door HANS MARECHAL
Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven
20.00 uur / Ä7,-- (vrienden VUE en leden AG gratis)

Ervaar een eeuw bijzondere geschiedenis van de psychiatrie in Eindhoven. Van het ontstaan van een krankzinnigengesticht, via een rijksinrichting, psychiatrisch ziekenhuis, naar een community voor mentale kracht! Aan de hand van boeiende verhalen wordt zichtbaar welke ontwikkelingen plaatsvonden. Kijk en luister naar mooie anekdotes over patiŽnten, verpleging, behandeling. Maar ook over de omgeving, over wet en regelgeving, over ontwikkeling en invloed van medicijnen en therapie. GGzE ontworstelt zich van gesticht, weggestopt in de bossen, naar een community die participeert in het dagelijks leven van ons allemaal.
Hans Marechal werkt sinds 1981 voor GGzE, in meerdere functies en rollen. Hij weet mensen te boeien met zijn enthousiasme en passie voor psychiatrie, en voor iedereen die daar werkt en er gebruik van maakt. Hij doet dat door het vertellen van verhalen over de bijzondere geschiedenis van de psychiatrie, en van GGzE in het bijzonder.

LEZINGENAANBOD 2017 - 2018:
Dinsdag 21 november
'MET DE TRANSSIBERISCHE TREIN NAAR CHINA'
LEZING gegeven door AAD ENGELFRIET
Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven
20.00 uur / Ä7,-- (vrienden VUE en leden AG gratis)

Als cultureel-historisch reisleider ben je vooral geÔnteresseerd in de reis, het leven in zo'n trein, de omgeving en niet of nauwelijks in technische details.
Onze, helaas virtuele, reis gaat van Moskou, via Kazan, naar o.m. Jekaterinenburg en Irkoetsk, vervolgens langs het Baikal Meer, om uiteindelijk via de hoofdstad van MongoliŽ (Ulan Batar) de Chinese grens over te steken, op weg naar onze eindbestemming Beijng, een treinreis van 12 dagen!
Wat kunt u virtueel o.m. verwachten: in Moskou bezoeken we het Kremlin, de Metro en het GUM warenhuis. In Kazan gaan we varen over de Wolga. We bezoeken een Siberisch Open Lucht Museum. Gaan terug in de Sovjet tijd in diverse Siberische steden. Overnachten langs het Baikal Meer en bekijken worstelaars, een slangenvrouw en zangers in MongoliŽ. Om uiteindelijk 's nachts (..) dwars door de Chinese Muur te rijden, dus gingen we er overdag met een bus naar toe en dan maar klimmen.............
Vanzelfsprekend ook foto's van het treinleven. Speciaal voor ons toeristen zijn rijtuigen uit de Sovjet tijd nagebouwd, nu wel met open gordijntjes, maar met dezelfde (?) luxe. Voor velen de reis van hun leven!
Met enkele leuke bordjes in Chinees-Engels (chinglish) wordt de lezing afgerond.
U bent van harte uitgenodigd om virtueel mee te reizen!
Aad Engelfriet heeft als reisleider reizen begeleid naar China en beschikt daardoor over een uitgebreide kennis van het land. Dankzij de vele foto's van de deelnemers kunt u rekenen op een zeer boeiende lezing.
Na zijn loopbaan bij Philips begeleidt de in Rotterdam geboren Aad Engelfriet vanaf 2004 cultureel historische reizen door o.m. China, MongoliŽ, Rusland en Oezbekistan, en natuurlijk ook allerlei Europese landen, w.o. RoemeniŽ. Daarnaast is hij stadsgids voor ca 20 steden in Nederland en Vlaanderen en geschiedenisdocent.

LEZINGENAANBOD 2017 - 2018:
Dinsdag 16 januari 2018
'DE GLANZENDE KIEMCEL'
LEZING gegeven door PAUL MEEUWS
Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven
20.00 uur / Ä7,-- (vrienden VUE en leden AG gratis)

Ooit, in 1943, gaf de nog net niet vergeten schrijver Simon Vestdijk een serie lezingen over poŽzie die hij bundelde onder de titel De glanzende kiemcel. Daarin formuleerde hij niet alleen een antwoord op de moeilijke vraag wat poŽzie is, maar behandelde hij ook een aantal kenmerken waaraan een goed gedicht zou moeten voldoen. Volgens Paul Meeuws, zelf dichter, is de zienswijze van Vestdijk nog steeds bruikbaar en zijn de kenmerken ook toepasbaar op de jongste poŽzie.
PoŽzie lezen vereist aandacht en concentratie. Velen brengen dat in deze jachtige tijd niet meer op. In zijn lezing zal Paul Meeuws aan de hand van Vestdijk zijn toehoorders actief betrekken in het lezen en bespreken van een klein aantal gedichten, van toen en nu, bekend en minder bekend. Alle zullen een 'glanzende kiemcel' blijken te zijn, een bouwseltje van taal waarvan vorm en inhoud even belangrijk zijn en waarvan bij herlezing de betekenis almaar toeneemt, oftewel in het hoofd van de lezer ontkiemt. Een tekstje van pakweg veertien regels met de reikwijdte van een roman'
Paul Meeuws (1947) is schrijver van fictie en nonfictie. Hij publiceerde een aantal verhalenbundels, kunstenaarsmonografieŽn en een schoolboek over kunst en cultuur. In 2017 debuteerde hij als dichter met de bundel De geluiden bij Uitgeverij Wereldbibliotheek te Amsterdam. Met deze bundel is hij genomineerd voor de Cees Buddingh'prijs voor het beste Nederlandstalige poŽziedebuut in 2017. Daarnaast werkte hij jarenlang in het voortgezet onderwijs als docent beeldende vorming en Nederlands. Na zijn pensionering is hij zich gaan toeleggen op het begeleiden van leeskringen, zowel op het gebied van proza als poŽzie.

LEZINGENAANBOD 2017 - 2018:
Vrijdag 9 februari 2018
'HET DAL DER BEENDEREN'
LEZING gegeven door Wouter Prins
Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven
20.00 uur / Ä7,-- (vrienden VUE en leden AG gratis)

Aan ons, Nederlanders, is het niet besteed: relieken, schedels en botten van heiligen en martelaren, tentoongesteld onder altaren of opgetast tegen de wanden van catacomben. Maar al zit het 'vieren van de dood' niet in onze Calvinistische genen, ook wij worden meer en meer gefascineerd door deze exorbitante vormen van doden- en voorouderverering. Over de spirituele en artistieke meerwaarde van het knekelhuis en van relieken in het Lutherjaar.
Wouter Prins is conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Het museum combineert oude en moderne religieuze kunst in tentoonstellingen als een vorm van dialoog met kunstwerken uit uiteenlopende tijden. Met niet-religieus werk uit de Collectie Uden gaat het museum de confrontatie aan met oude religieuze kunst, zowel inhoudelijk als visueel.


LEZINGENAANBOD 2017 - 2018:
Dinsdag 13 maart 2018
'LIEFDE, PASSIE EN KUNST'
LEZING gegeven door Erna Charbon-van Heck
Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven
20.00 uur Ä7,-- (vrienden VUE en leden AG gratis)

Deze lezing gaat over beroemde kunstenaarsechtparen die met elkaar leefden, werkten en gedachten uitwisselden, zeer intense relaties waarbij liefde en werk met elkaar verweven zijn.
Soms diep tragisch zoals de relatie tussen Rodin en Camille Claudel, soms een zo'n diepe verbondenheid dat de partners een eenheid werden.
Welke ideeŽn en patronen speelden een rol in de combinatie van kunst en leven voor elk paar, welke afhankelijkheden ontwikkelden zich tussen de partners en welke invloed had dat op hun artistieke productie?
ďIk kan zonder de hemel leven'..jou kan ik echter niet vergetenĒ schreef Hans Arp nadat hij vertwijfeld achterbleef na de dood van zijn vrouw Sophie in 1943.
De positie van de vrouwelijke kunstenaar was in het begin van de 20e eeuw niet gelijk aan die van haar partner. Delaunay, Kahlo, Claudel en vele anderen leefden in de schaduw van hun partners en kregen pas op een later tijdstip de erkenning die zij verdienden.
De vele werken die deze lezing de revue passeren geven tevens een kunsthistorisch beeld van de eerste helft van de 20e eeuw.
Erna Charbon-van Heck is al heel wat jaren bezig met kunst.
Zij studeerde in de jaren tachtig kunstgeschiedenis in Utrecht.
Als kunsthistorica/docent kunstgeschiedenis is zij gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van cursussen, lezingen, museumexcursies en rondleidingen. Tijdens haar studie in Utrecht specialiseerde zij zich in de Symboliek van de 17de eeuw, maar in de loop der jaren heeft zij zich tevens verdiept in diverse andere kunsthistorische periodes en onderwerpen. Sinds 2003 werkt zij in het van Abbemuseum als rondleidster/ cicerone.
"Ik ben van mening dat kunst helpt om de wereld een beetje mooier en verrassender te maken en mijn liefde voor de kunst breng ik graag -vakkundig en enthousiast- over op anderen"!

tijd: dinsdag 20:00-22:00 uur
periode:16 januari t/m 13 maart 2018 - 3 lessen
plaats:Academisch Genootschap Parklaan 93 EINDHOVEN
docent: Diverse Sprekers
extra info: Vriend(in)
attentie: Speciale actie: Het donateurschap kost tijdelijk 10 euro voor 3 lezingen. Hierna blijft u vriend(in) voor het komende cursusseizoen totdat u het donateurschap opzegt. Dit donateurschap kost normaal gesproken 20 euro en u heeft recht op het bijwonen van de 6 lezingen in het AG gedurende het cursusseizoen.

maximaal: 999 deelnemers
minimaal: 6 deelnemers
prijs: € 20,00
code: VUE010
Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    


Niet alleen lezingen voor de vriend(inn)en in het Academisch genootschap maar ook enkele andere lezingen. Als vriend(in) hebt u een streepje voor. Steun uw Volksuniversiteit en wordt vriend(in). U krijgt dan ook het (nieuwe) boekje thuisgestuurd.†
SPECIALE ACTIE! Nog geen vriend(in)? Nu voor de rest van het seizoen 2017-2018 slechts 10 euro. U hebt dan tevens gratis toegang tot de drie nog geplande lezingen in het AG.
Zie helemaal onderdaan het lange verhaal voor inschrijven.