Per categorie:


  Per soort:

FAQ

Contact

VUE nu ook op Facebook

Vacatures

In het seizoen 2017-18 organiseert de Volksuniversiteit opnieuw lezingen in het Academisch Genootschap. Gratis voor vriend(inn)en van de VUE.


Klik hier(boven) voor het programmaboekje als pdf [0.75 MB]Veelgestelde vragen - FAQ

Vindt u uw vraag niet bij de veel gestelde vragen stuur dan een email naar de Volksuniversiteit (mailto:info@vu-eindhoven.nl of vul on-line het suggestieformulier in.

English version, click here.

inschrijving

Hoe kan ik mij inschrijven via Internet?

Links op de Homepage staat het "Programma-aanbod". Selecteer de categorie en vervolgens de betreffende cursus. Klik op de gewenste cursus. Onder de "Cursusinformatie" staat een link in het rood: "Aanmeldformulier/registration form". Nadat u de link "aanmeldformulier / registration form" hebt aangeklikt, verloopt het inschrijfproces in 2 stappen

 • Stap 1: het door u ingevulde en opgestuurde inschrijfformulier
 • Stap 2: naar aanleiding van bovenstaande ontvangt u van ons een email. Open de email en bevestig de inschrijving door de link “inschrijving bevestigen” aan te klikken. Pas dan bent u echt ingeschreven.
 • N.B. 1 Op onze website vindt u onder het tabblad “Algemeen” een uitleg over de wijze van inschrijven.
 • N.B. 2 Wanneer inschrijven niet meer mogelijk is, is de link "Aanmeldformulier/registration form" niet meer te zien. Links op de Homepage staat het "Programma-aanbod". Selecteer de betreffende cursus. Selecteer daarna midden op de homepage de gewenste cursus. Onder de "Cursusinformatie" staat een link in het rood geschreven: "Aanmeldformulier/registration". Wanneer inschrijven niet meer mogelijk is, is deze link "Aanmeldformulier/registration" er niet meer.

Wat moet ik doen als ik geen email heb ontvangen?

Het kan zijn, dat onze bevestigingsmail in uw Spambox (ongewenste e-mails) terecht is gekomen. Kijk dus eerst in deze mailbox. Als dit niet het geval is, moet u het registratieformulier op onze website opnieuw invullen, opsturen en bevestigingen met de mail in uw mailbox. Mocht u na de 2de poging nog geen bevestigingsmail hebben ontvangen dan graag een e-mail sturen vaar de VU (info@vu-eindhoven.nl).

Wat moet ik doen, als ik geen emailadres heb?

Achterin het programmaboekje vindt u een inschrijfformulier. Dit dient u in te vullen en op te sturen naar Volksuniversiteit Eindhoven (VUE). De VUE communiceert hierna met u per post of per telefoon.

Programmaboekjes zijn beschikbaar in de bibliotheek en het V.V.V. kantoor, Stationsplein 17 Eindhoven (vóór het N.S.-station aan de stadszijde). Hebt u al eerder een cursus gevolgd bij de volksuniversiteit, dan ontvangt u automatisch het programmaboekje voor het volgende cursusjaar.

Hoe en wanneer krijg ik reactie op mijn inschrijving?

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u niet direct een bevestiging. Pas wanneer er voldoende inschrijvingen zijn, kan de cursus doorgaan en krijgen de cursisten een email met in de bijlage de bevestigingsbrief. Hierin staat alle relevante informatie vermeld, zoals de eerste lesdag, plaats, datum en tijd, locatie enz.

Mijn cursus begint binnenkort en ik heb nog niets gehoord?

Het kan zijn, dat er nog niet voldoende inschrijvingen zijn. U krijgt te allen tijde één week voor de geplande aanvangsdatum per email bericht over het wel of niet doorgaan van de cursus. N.B. Als u geen email hebt ontvangen, kan het zijn, dat de email in de spambox (ongewenste emails) is terechtgekomen. Kijk dus eerst in deze mailbox.

Wat gebeurt er als de cursus blijkt te zijn volgeboekt?

Wij ontvangen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Is de cursus volgeboekt, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst, en ontvangt hiervan bericht. Daarna ontvangt u alleen bericht als er een cursusplaats vrij komt.

Tot wanneer kan ik mij inschrijven?

Zodra u zeker weet dat u de activiteit wilt en kunt volgen, verzoeken wij u vriendelijk zich in te schrijven. Op deze manier bent u verzekerd van een plaats; bovendien kunnen wij de andere cursisten en de docent eerder berichten, dat de activiteit doorgaat.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken vóór aanvang van de cursus, zoals vermeld in de algemene voorwaarden. Schrijf u op tijd in voor cursussen. Regelmatig hebben we cursussen geannuleerd, waarbij achteraf bleek, dat er toch genoeg belangstelling was, maar waarvoor belangstellenden zich te laat inschrijven.

Uiterlijk 1 week voor aanvang van een activiteit  besluiten we of deze door kan gaan.
N.B. Mocht u vlak voor aanvang van de cursus, alsnog willen inschrijven of wanneer u bij een andere Volksuniversiteit niet voor deze cursus terecht kunt, is uw late inschrijving uiteraard van harte welkom. Is er voldoende plaats, dan kunt u de cursus alsnog volgen, mits u zich schriftelijk (per internet) aanmeldt.

Kan ik nog nadere informatie krijgen over de cursussen of andere activiteiten?

Vragen over de inhoud van de taalcursussen kunt u, bij voorkeur, stellen op de informatie-avond. Op onze website vindt u onder het tabblad algemeen nadere informatie over deze informatie-avond.

U kunt de docent van de cursus ook benaderen per email; zijn/haar emailadres staat vermeld bij de desbetreffende cursus.

Aan de administratie kunt u vragen stellen over deelname en inschrijvingen, zoals "Is mijn inschrijving goed aangekomen?", "Gaat de cursus wel of niet door?", e.d.

financien

Zijn boeken en/of ander lesmateriaal inbegrepen bij het cursusgeld?

Het cursusgeld is exclusief boeken en/of ander lesmateriaal.

Hoe moet het cursusgeld worden betaald?

 • Bij het aanmeldformulier wordt om een rekeningnummer en een machtiging gevraagd. Nadat u een bevestiging hebt ontvangen dat de cursus door gaat, wordt het cursusgeld automatisch afgeschreven van uw rekening.
  Uw bankafschrift is uw betaalbewijs.
 • Contante betaling kan alleen door cursisten die geen bankrekening hebben of hierom zelf vragen. U ontvangt dan van ons een email, waarop staat aangegeven wanneer en hoe u kunt betalen. Op ons kantoor kunt u niet met pin betalen. U ontvangt een betaalbewijs.
 • N.B. U kunt niet betalen bij de docent.

Wanneer moet het inschrijfgeld zijn betaald?

Wanneer de cursus doorgaat, ontvangt u hiervan bericht. Tevens wordt u geïnformeerd, dat u als cursist ben geplaatst. Na ontvangst van dit bericht wordt het cursusgeld, veelal binnen 2 weken, geïncasseerd, middels de door u verstrekte machtiging.

N.B. Als een cursus niet doorgaat, wordt er geen cursusgeld geïncasseerd.

Wat moet ik doen, als mijn werkgever de cursus, geheel of gedeeltelijk, betaalt?

Als u een factuur wilt ontvangen, welke op naam van een bedrijf is gesteld, moet deze factuur apart worden aangevraagd en aangemaakt. U kunt dat doen door ons een email te sturen, waarop de juiste tenaamstelling van het bedrijf is opgegeven, om welke cursus het gaat en voor wie de cursus bedoeld is. Er wordt € 20,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Aan te schaffen boeken en/of ander lesmateriaal dient u zelf te kopen en kan niet via ons worden doorbelast aan de werkgever.

Wanneer u een factuur wenst, welke op uw eigen naam is gesteld, kunt u deze factuur per email opvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kan ik mijn cursus kosteloos annuleren?

U kunt de cursus tot 2 weken vóór aanvang van de cursus kosteloos, maar uitsluitend per email (info@vu-eindhoven.nl)  annuleren. Daarna moet u € 20,- aan administratiekosten betalen. Wanneer de cursus begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk.

Krijg ik geld terug bij ziekte, afwezigheid of les gemist?

In de algemene voorwaarden staat vermeld, dat u geen geld terug krijgt bij ziekte of het missen van één of meerdere lessen.

boeken

Waar koop ik mijn boeken en/of ander lesmateriaal?

Ga alleen tot aanschaf over als u een bevestiging hebt ontvangen, dat de cursus doorgaat.

U kunt de boeken/lesmateriaal via Internet kopen of bestellen via de reguliere (school)boekhandel zoals:

 • Lisette Werter Groep, Pisanostraat 59, 5623 CB Eindhoven, telefoonnummer: 040-2461545
 • boekhandel Spijkerman, Kleine Berg 5, 5611 JS Eindhoven, telefoonnummer: 06-10349498
 • U kunt nieuwe (of 2e hands) boeken wellicht ook bestellen via Bruna, Bol.com of Lisette Werter Groep.
 • U kunt geen cursusmateriaal via de docent verkrijgen tenzij het bij de cursusinformatie bij de cursus staat vermeld.

N.B. De boeken en/of ander lesmateriaal zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.

lessen

Hoe moet ik mij afmelden voor een les?

Het is prettig wanneer u zich rechtstreeks per email afmeldt bij uw docent. U kunt zich niet afmelden bij de Volksuniversiteit.

In ernstige gevallen of langdurige ziekte kunt u een email sturen naar de Volksuniversiteit.

Wat gebeurt er bij afwezigheid en/of ziekte van de docent?

De docent stuurt u een email, als de les niet door kan gaan. Controleer altijd, ook op de lesdag zelf, of de docent u hierover een email heeft gestuurd.

Uitgevallen lessen worden aan het einde van de cursus ingehaald.

Wat moet ik meenemen bij de 1e les?

In de bevestigingbrief (die u via de e-mail ontvangt) staat dat de cursus door gaat en wat u mee moet nemen de eerste les.

Wanneer is er geen les?

Tijdens feest- en vakantiedagen zijn er geen lessen. In de bevestigingsbrief, welke u heeft ontvangen, staat aangegeven op welke data er lessen worden gegeven; bovendien vermelden de docenten dit in voorkomende gevallen.

N.B. In hoge uitzonderingen wordt er in vakanties wel les gegeven.

Moet er huiswerk worden gemaakt?

Bij de taalcursussen moet u rekenen op:

1 uur les in de week1,5 uur huiswerk
1,25 uur les in de week2 uur huiswerk
1,5 uur les in de week2,5 uur huiswerk
2 uur les in de week3 uur huiswerk

Talen

Aan wie stel ik een vraag over de inhoud van de (taal)cursus?

Aan de docent stelt u vragen over de inhoud van de taalcursus. U kunt dit, bij voorkeur, doen op de informatie-avond. Op onze website vindt u onder het tabblad "Algemeen" meer gegevens over de informatie-avond.

U kunt docenten van de cursussen ook benaderen per email; zijn/haar emailadres staat vermeld bij de desbetreffende cursus.

Aan de administratie kunt u vragen stellen over deelname, zoals "Is mijn inschrijving goed aangekomen?", "Gaat de cursus wel of niet door?", e.d.

Kan ik nog instromen in een taalcursus, die al is begonnen?

In overleg met de administratie en de docent zijn er soms mogelijkheden om bij een taalcursus in te stromen, met name in een net gestarte cursus. Echter het is zeer afhankelijk van de bezetting van de cursus, de samenstelling van de groep, de taal, het aantal gemiste lessen, uw eigen kennis en de mening/visie van een docent. Wij verzoeken u vriendelijk eerst de administratie met deze vraag te contacteren. Wij bekijken dan in eerste instantie of er plaats is en zo ja, dan geven wij u verdere instructies.

Hoe weet ik of ik op het juiste niveau begin?

Bij het inschrijven voor een taalcursus is het belangrijk om te weten of u op het juiste niveau begint; het is derhalve aan te bevelen (bij twijfel) om dit op de informatie-avond te bespreken met de docent.

Wanneer is de informatie-avond voor talen?

Voor het cursusjaar 2016/2017 is de inloop- informatie-avond op woensdag 31 augustus 2016 in het Van Maerlantlyceum van 19.00-21.00 uur.

Adres: Jacob van Maerlantlaan 11,  5615 JS te Eindhoven.

Wordt er een diploma verstrekt?

De taalcursussen zijn niet diplomagericht. U leert een taal in een ongedwongen sfeer. Op verzoek kunnen cursisten, die 80% van de cursus gevolgd hebben een certificaat van deelname ontvangen. U kunt alleen 2 weken vóór afloop van uw cursus en tegen betaling van 5 euro aan de docent een certificaat bij uw docent aanvragen. De docent reikt u het certificaat uit tijdens de laatste les.

Diversen

Hoe krijg ik een programmaboekje?

Programmaboekjes zijn beschikbaar in de bibliotheek en het V.V.V. kantoor, Stationsplein 17 Eindhoven (vóór het N.S.-station aan de stadszijde)

U kunt ook een email sturen naar: info@vu-eindhoven.nl. Het programmaboekje wordt u dan per post toegezonden.

Hebt u al eerder een cursus gevolgd bij de volksuniversiteit, dan ontvangt u automatisch het programmaboekje voor het volgende cursusjaar.

Moet ik lid of donateur zijn van de volksuniversiteit om cursussen te kunnen volgen?

U hoeft geen lid of donateur te zijn van de Volksuniversiteit. U steunt echter wel het werk van de VUE door vriend(in) [donateur] te worden en geniet dan van enkele voordelen. Zie ook hieronder.

Kan ik vriend(in) [lid, donateur] worden van de Volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit Eindhoven is een stichting die geen subsidie ontvangt en geen winstoogmerk heeft. De stichting stelt zich ten doel tegen geringe betaling aan volwassenen de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen en te vormen. Daarvoor zijn geen diploma’s vereist. Het cursusprogramma omvat talen en andere wetenschappen, kunst en cultuur, milieu en techniek, mens, maatschappij en vrije tijd. Het Bestuur kan de aangekondigde activiteiten organiseren dankzij de geldelijke bijdragen van vrienden en cursisten.
U kunt de Volksuniversiteit steunen door vriend(in) [donateur] te worden. De voordelen hiervan zijn:

 • U kunt, tegen betaling, deelnemen aan de excursies
 • U kunt gratis naar de lezingen van de VUE in het Academisch Genootschap (AG).
 • U ontvangt ieder jaar per post het programmaboekje.
 • We proberen daarnaast ook nog andere voordelen voor u te bereiken bij bevriende organisaties. Zo was er afgelopen april een korting voor vriend(inn)en van de VUE voor het programma De Belgen komen bij het NatLab [ Plaza Futura].

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website; kies daarvoor bij het tabblad "Algemeen" onder "Vriend(in) worden."

Ik heb een lichamelijke beperking; kan ik toch een cursus volgen?

Dit hangt o.a. af van de cursusplaats. Hierover kunt het beste contact opnemen met de Volksuniversiteit maangag tot donderdag (buiten de vakanties) tussen 10.00 en 13.00 uur op telefoonnummer 040 7820810.

Wordt aan het einde van de (taal)cursus/activiteit een evaluatie gehouden?

Aan het einde van een cursus/activiteit stellen wij het zeer op prijs als u uw mening wilt geven over de cursus. Op onze website treft u het evaluatieformulier aan onder het tabblad evaluatie. Wij verzoeken u dit zo goed mogelijk in te vullen.

Wat moet ik met allerlei waarschuwingen van mijn browser?

Het is mogelijk dat u een soort waarschuwing krijgt als hieronder.

Als u externe gegevens wilt zien, zoals citaten uit het cultureel woordenboek, dan klikt u op nee.Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    


Staat uw vraag [en vooral natuurlijk het antwoord] er niet bij?
Stuur een mailtje of vul hier on-line het suggestie/vraag formulier in.