Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Stichting Volksuniversiteit Eindhoven sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.
Op verzoek kunnen wij foto’s van de website verwijderen of aanpassen als hiermee de privacy wordt aangetast.

Copyright
Deze website, inclusief de gepubliceerde informatie, valt onder het auteurs- en databankenrecht van de Stichting Volksuniversiteit Eindhoven. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting niet toegestaan.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer.