Een leven lang leren

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: DUT527

Nederlands niveau 5 (B2 tot C1)

Nederlands niveau 5 (B2 tot C1)
Cursuscode: DUT527

NIVEAU B2 tot C1

CURSUSINHOUD
Deze cursus is bedoeld voor hoger opgeleide cursisten die niveau B2 hebben bereikt  volgens de richtlijnen van het ERK (het Europees Referentiekader). Bij de VU-Eindhoven is dat niveau 4.  (niveau staatsexamen I) In de cursus Nederlands niveau C1 ligt de focus  op het verder uitbreiden van alle vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken en daarmee ook uitbreiding van de woordenschat. De  cursisten  maken kennis met de finesses van de taal en  kunnen zo  mogelijkheden vinden om beter om te gaan met de Nederlandse taal in een vervolgstudie of in hun carrière. 

CURSUSKENMERKEN  – NEDERLANDS NT2 NIVEAU C1
18 lessen van 2 uur met de docent,  eens per week op dinsdagavond van 19.15 – 21.15 uur.
Huiswerk:  minimaal 3 uur per week. - Aanwezigheid in de les wordt dringend geadviseerd. 
Om de cursus met succes te kunnen volgen is het noodzakelijk dat  de cursist geen of zo  weinig  mogelijk lessen mist.

DOELGROEP - TOELATINGSEISEN 
Hoger opgeleide cursisten. Zij hebben ten minste 10 jaar onderwijs gehad  in hun eigen land of elders,  tot aan  middelbare schoolniveau. Zo mogelijk gevolgd door een adequate vervolgopleiding. In de NT2 opleiding hebben ze niveau B2 bereikt. 

INSCHRIJVEN  Wilt u deelnemen aan de cursus dan heeft u een positief advies van de docent nodig. Neem daarvoor contact op met haar  en bespreek  of deze cursus voor u geschikt is.  Als het advies positief is, kunt u op de cursus inschrijven. De docent stuurt het advies ook door aan de administratie en die zal de inschrijving verder administratief afwerken.

Voor overleg en meer vragen over  de C1 cursus  kunt u contact opnemen met de docent, mevrouw M. Gruintjes, mgruintjes@on.nl

Dinsdag 29 januari 2019
18 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:15 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 297,00 plus € 5,00 materiaalkosten te betalen tijdens de eerste les.
Mw. M. (Mieke) Gruintjes
Boek: Nederlands naar perfectie (klik hier voor meer informatie)

Let op: ontvangt u een bevestiging per e-mail dat de cursus start? Bestel dan pas de boeken.

Please note: did you receive a confirmation the course is going to start by e-mail? In that case you can purchase the books. 

19:15 - 21:15
Locaties: van Maerlantlyceum, Buurtcentrum De Rondweg (klik hier voor de adres gegevens)
M. (Mieke) Gruintjes
M. (Mieke) Gruintjes
Door toeval ben ik jaren geleden terecht gekomen in het internationale middelbare onderwijs. Ik heb daar met veel plezier gewerkt als docent Nederlands als vreemde taal. Vervolgens ben ik in het NT2 onderwijs voor volwassenen gaan werken en nu doe ik dat al weer een aantal jaren bij de Volksuniversiteit Eindhoven. Het werk blijft interessant. Ik help de internationale cursisten Nederlands te leren en ik leer veel over hun taal en cultuur. It happened years ago that I got a job as NT2 teacher in international secundary education. I worked there for many years, with pleasure. From there I jumped to NT2 education for adults and for a number of years now at Volksuniversiteit Eindhoven. I find it still interesting to teach Dutch to students from all over the world and I learn a lot about their language and culture.