Betalingsmogelijkheden / Payment methods

(For English, see below Dutch text)

Betaling van het cursusgeld kan op verschillende manieren:

  • iDEAL: dit kan wanneer je online inschrijft via deze website. De vroegboekkorting (in de maand juli) wordt hierbij automatisch verrekend
  • Eenmalige machtiging: via het afgeven van een éénmalige machtiging bij inschrijving via de website. Als de cursus doorgaat wordt het cursusgeld vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus van uw rekening afgeschreven.
  • Factuur: dit is mogelijk voor cursisten wiens werkgever/bedrijf het cursusgeld betaalt. Bij inschrijving dienen de contactgegevens van het bedrijf ingevoerd te worden. Bij doorgang van de cursus versturen wij de factuur naar het bedrijf. De kosten voor een factuur zijn € 20,- per factuur
  • In termijnen betalen: alleen op verzoek vooraf kan er in maximaal 2 termijnen betaald worden. Het 1e deel van de betaling dient door de cursist zelf overgemaakt te worden, na 1 maand incasseren we het tweede deel van het cursusgeld. De inschrijving is pas geldig als het 1e deel door de cursist is overgemaakt voor de cursus start.

The course fee can be paid in different ways:

  • iDEAL: only possible when registering online via this website. The early bird discount (valid in July) will automatically be deducted.
  • One-off authorization: by issuing a one-off authorization when registering via the website. After the course has been confirmed, the course fee will be debited from your bank account approx. 2 weeks before the start of the course.
  • Invoice: only possible for students whose employer / company will pay the course fee. Please enter the contact details of the company upon registration. An invoice will cost € 20 per invoice.
  • Installments: payment in maximum 2 installments can be made upon request. The 1st installment must be transferred by the student before start of the course. After 1 month, we will debit the second installment from your bank account. Registration is only valid after the 1st installment has been transferred before start of the course.