Evaluatie/Evaluation

(For English, see below in italics)


Evaluatie
Na afloop van de cursus kan de cursist deelnemen aan een evaluatie. Een uitnodiging om een online formulier in te vullen wordt (steekproefsgewijs) door de administratie verstuurd. Er worden vragen gesteld over de administratie, het verloop van de cursus, de docent, de locatie en de gebruikte materialen.
Wij hopen dat cursisten van deze mogelijkheid gebruik maken, zodat de Volksuniversiteit haar dienstverlening zo goed mogelijk kan optimaliseren. 

Evaluation
After the course, the student can participate in an evaluation. An invitation to fill in the online evaluation form will be (randomly) sent by the administration. The evaluation contains questions about the administration, conduct of the course, teacher, location and materials used.
We hope that students will take the opportunity to fill in the evaluation form, so that the Volksuniversiteit can use the outcome to optimize its services as much as possible.