Boeken en lesmateriaal / Books and other materials

(For English, see below in italics)

Boeken
Bij een aantal cursussen, zoals bij de talencursussen, heb je boeken nodig. Ook zijn er andere cursussen waarvoor je boeken en/of lesmateriaal nodig heeft. De prijs hiervan is niet in de cursusprijs opgenomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het materiaal. Als je twijfelt, neem contact op met de docent of de administratie.

Welke boeken je nodig hebt staat bij de betreffende cursus aangegeven én in de bevestiging van start van de cursus. De cursist dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij de juiste boeken op tijd in bezit heeft (tenzij anders vermeld).

Je kunt de boeken op de volgende manieren aanschaffen:
1. Bestellen via de Intertaal cursistenservice: https://interlijst.nl/?organization=21 (niet voor alle boeken)
2. Bestellen online bij een leverancier naar keuze: let op de ISBN-nummers bij het bestellen!
3. Bestellen bij een boekhandel naar keuze

Andere lesmaterialen
Bij de cursus staat vermeld welke extra kosten er zijn aan ander lesmateriaal zoals extra kopiën, readers, etc. Deze kosten die naast de cursusprijs staan dient u bij de 1e les contant en gepast te betalen aan de docent.


Books
For a number of courses, such as the language courses, you will need books. There are also other courses for which you need books and / or teaching materials. The price of these materials is not included in the course fee. You are responsible for purchasing the materials needed for the course. 

The books needed are included in the course information on the website and in the confirmation of the start of the course. The student is responsible for ensuring he/she has the correct books on time (unless stated otherwise).
When in doubt, please contact the teacher or administration desk. 

The books can be purchased in the following ways:
1. Via the Intertaal student service https://interlijst.nl/?organization=21 (not all books)
2. Online from a supplier of your choice: please pay careful attention to the ISBN numbers when ordering
3. Via a bookstore of your choice

Other teaching materials
The additional costs for other teaching materials such as copies, readers, etc. are stated in the course information. These costs, which are not included in the course fee, must be paid in cash and in the exact amount to the teacher during the 1st class.