Over ons

Missie Volksuniversiteit regio Eindhoven
De Volksuniversiteit regio Eindhoven wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van individuele personen in de regio Eindhoven bij het verwerven van kennis en vaardigheden op velerlei terrein ongeacht de vooropleiding.

Activiteiten Volksuniversiteit regio Eindhoven
De Volksuniversiteit regio Eindhoven (VUrE) biedt activiteiten aan ten behoeven van volwassenen zoals cursussen en workshops  Het (vreemde) talenonderwijs vormt het overgrote deel van de cursussen. Het cursusaanbod is breed van opzet, algemeen vormend en niet diplomagericht. Daarnaast worden cursussen aangeboden op het terrein van kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling en creatieve vaardigheden. De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten op diverse locaties in Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard en zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht leeftijd of vooropleiding.

Een belangrijk aspect van het onderwijs aan de Volksuniversiteit is dat men zonder feitelijke verplichting maar wel vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van docenten en cursisten ervaart dat ‘leren’ verrijkend en plezierig kan zijn.

Organisatie Volksuniversiteit regio Eindhoven
De Stichting Volksuniversiteit regio Eindhoven is een middelgrote Volksuniversiteit en heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur bestaat uit 4 personen en de stichting heeft momenteel 3 medewerkers in dienst.
De lessen worden verzorgd door circa 90 docenten, waarvan het merendeel werkt als ZZP-er of op freelance basis.
Gedurende het seizoen volgen circa 1600 cursisten een cursus of workshop.
Tot het seizoen 2019-2020 kent de volksuniversiteit zg.‘Vrienden van de VUE’ die voor een Vriendenbijdrage worden uitgenodigd 6 lezingen bij te wonen in het Academisch Genootschap.
Vanaf seizoen 20-21 biedt Volksuniversiteit Eindhoven ook cursussen aan op locatie in Veldhoven en Valkenswaard, vanwege het stoppen van De Parasol in Veldhoven. Zij paste haar naam daarom aan naar Volksuniversiteit regio Eindhoven.

Het bestuur per 9 januari 2023:
Ir. S. Sjoerdsma MBA,voorzitter
vacature, secretaris
Drs. J.J.M. Leijsen, penningmeester
Dhr. A van Beers, bestuurslid

Medewerkers:
Mevr. M.H.G. Vermeulen, directeur
Mevr. R. Cañon López, adm. medewerker 
Mevr. W. Wijnen, adm. medewerker

Kantoor- en postadres Volksuniversiteit regio Eindhoven
Ons kantoor is gevestigd per 16 maart 2020 op
Kanaaldijk-Zuid 11, 5611 VA Eindhoven
Telefoon: 040-7820810
Telefonische bereikbaarheid: maandag  t/m donderdag van 10:00 - 12:30 uur
E-mail info@vu-eindhoven.nl

Rabobank NL45 RABO 0135 0640 82
BIC RABONL2U